ITIL ve ITSM Nedir?

ITSM (IT Service Management veya BT Hizmet Yönetimi), bir kuruluşun gereksinimlerini belli bir kalite düzeyinde karşılamak için BT hizmetlerinin uygulanmasına ve yönetilmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Hem BT departmanına hem de işletmeye doğrudan faydaları vardır:

BT Departmanına Sağladığı Faydalar

 • İşletmenin neye niçin ihtiyacı olduğu daha anlaşılır bir hal alır (“iş uyumu”)
 • Tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir süreçler
 • Tanımlanmış roller ve sorumluluklar
 • Artan verimlilik
 • Gerçekçi beklentileri olan memnun son kullanıcılar
 • Olayları tespit etme ve çözme arasındaki sürenin kısalması
 • BT sorunlarının yaşanmadan önlenmesi
 • Tekrarlanan problemleri belirleme ve çözme becerisi
 • BT’nin performansını ölçmek ve iyileştirmek için analitiksel veriler

İşletmeye Sağladığı Faydalar

 • BT pazardaki değişime ve yeniliğe hızla tepki verebilir
 • Daha iyi BT kullanılabilirliği ve performansı sayesinde çalışanların iş üretimi artar
 • BT sorunları daha az yaygın, daha az etkili ve daha az maliyetli hale gelir
 • Çalışanlar hangi hizmetlerin mevcut olduğunu ve bunları nasıl kullanacaklarını bilir
 • BT daha düşük maliyetle daha iyi hizmet sunar

ITSM’in en popüler yaklaşımı olan ITIL (Information Technologies Infrastructure Library- Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) bir servis yönetimi metodolojisidir, BT servislerini en iyi şekilde yönetmek için geliştirilmiştir; bir işletmede BT hizmetlerinin seçimini, planlamasını, teslimatını ve bakımını standart hale getirmek için tasarlanmış bir framework de diyebiliriz. Amaç verimliliği artırmak ve öngörülebilir hizmet sunumu sağlamaktır. ITIL framework, BT yöneticilerinin sadece bir arka uç desteği (back-end support) yerine iş servis ortağı olmalarını sağlar. ITIL yönergeleri ve en iyi uygulamalar BT departmanı eylemlerini ve masraflarını iş ihtiyaçlarına göre uyarlar ve iş büyüdükçe veya yön değiştirdikçe bunları değiştirir, bu açıdan iyi bir hizmet yönetimi aracıdır.

ITIL’in odak noktası, BT hizmet yönetiminde uyarlanabilirliği, özelleştirilebilirliği ve esnekliği benimsemektir.

ITIL, teknolojiler değiştikçe periyodik olarak gözden geçirilen ve güncellenen beş temel yayın çerçevesini kapsar ve BT servis yönetimi (ITSM) yaşam döngüsünün her aşaması için en iyi uygulamaları toplar. Bu çerçevelerden ilki hizmet stratejisidir; iş hedeflerini, müşteri gereksinimlerini ve her ikisinin hedeflerinin nasıl hizalanacağını açıklar. Hizmeti tasarlama adımında BT politikalarının ve belgelerinin üretimi için uygulamaları ana hatlarıyla belirtir. Hizmet geçişinde ise değişim yönetimi ve serbest bırakma uygulamalarını önerir; çevresel kesintiler ve değişikliklerle yöneticileri yönlendirir. Hizmet çalışmalarıyla BT hizmetlerini günlük, aylık ve yıllık olarak yönetmenin yollarını sunar. İlerleyen zamanlarda ise sürekli hizmet iyileştirmeleri yaparak, hep en iyisini sunmayı hedefler. Bu 5 temel yayının doğru biçimde uygulanması bize benzersiz bir proje yönetim süreci sunar. Başlıca yararlarını listelememiz gerekirse:

 • BT departmanları ve işletme arasında daha iyi hedef uyumu
 • Geliştirilmiş servis zaman çizelgeleri ve müşteri memnuniyeti
 • Daha iyi kaynak kullanımı nedeniyle azaltılmış işletme maliyetleri
 • BT maliyetlerinin ve varlıklarının artan görünürlüğü
 • Kolaylaştırılmış hizmet kesintisi yanıtı ve yönetimi
 • Değişime kolayca uyum sağlayabilen daha esnek servis ortamı

Endüstriyel devrimin dördüncü dalgası olarak kabul edilen dijital teknolojiler, yapay zeka, nesnelerin interneti (IOT), otomasyon, bulut tabanlı hizmetler (Cloud), çevik servis sunumu (Agile) ve çok daha fazlasını içeren seçenek yelpazesiyle BT hizmetleri dijital dönüşüm sürecinde işletmelere büyük kolaylık sağlıyor.

Dünyada ve ülkemizde birçok başarılı işletme ITSM ihtiyaçları için Atlassian ürünlerini tercih etmektedir. Siz de işletmenizdeki ITSM dönüşümünün Jira Service Desk ile nasıl uygulanacağı konusunda bilgi ve destek almak için bize ulaşın.

Jira Test Yönetimi: Xray

Test yönetimi süreçlerinin Jira’ya uygulanması oldukça merak edilen ve araştırılan bir konudur. Bu yazı dizimizde, Jira için Xray, Zephyr, QMetry ve TM4J gibi test yönetim uygulamalarını inceleyeceğiz. Bu hafta Xray yazımızla sizlerleyiz.

Xray, Xpand IT tarafından geliştirilen Jira  test yönetimi uygulamasıdır. Xray, Jira uygulamasına ilk kurulduğunda 6 farklı test kayıt tipi otomatik olarak yüklenir; Test, Test Set, Test Plan, Pre-Condition, Test Execution ve Sub Test Execution. Bu kayıt tipleri,  test yönetimi gerektiren Jira projelerinin kayıt tiplerine eklenerek kolaylıkla kullanılabilir.

Xray Kayıt Tipleri

Test

Test kayıt tipi klasik bir test şemasıdır ve tüm kayıt tipleniz için testler oluşturabilir, test türünü ve test adımlarını belirleyip, gerekiyorsa bu adımlara ek dosyalar yükleyebilirsiniz.

Test Set

Bir projenize ait birçok farklı kayıt tipinde birçok farklı test oluşturduğunuzda bu testleri Test Set kayıt tipi ile tek bir yerde toplayabilirsiniz. Bu da proje bazlı testlerinizi birbirine karışmadan, düzenle saklamanıza ve aradığınız yerde bulmanıza yardımcı olur. Farklı projelerinize özel farklı test kümeleri oluşturabilir ve istediğiniz zaman aynı testleri tekrar uygulamaya koyabilirsiniz.

Test Plan

Test Plan kayıt tipi ile farklı test çıktılarını gruplayarak karşılaştırmalar yapabilir ve her test türünün son versiyonunu bulabilirsiniz.

Pre-Condition

Pre-Condition kayıt tipi, testlerinize başlamak için bir ön koşul belirlemenizi sağlar.

Test Execution

Oluşturduğunuz test veya test gruplarını çalıştırmak ve sonuçlarını görmek için bir Test Execution kayıt tipi oluşturmalısınız.

Sub Test Execution

Sub Test Execution kayıt tipini bir alt klasör olarak düşünebiliriz. Başarısız olan testler, Test Execution altında bir alt klasör oluşturulup tekrar test edilebilir.

Yukarıda görülen Test kaydı, istenilen sayıda test adımı oluşturmaya olanak sağlayan bir manuel test türüdür. Bir diğer test türü ise Cucumber test türüdür. Otomatik testler, agile gelişimine yaklaşımı olan işletmelerde önem kazanıyor. Eğer haftalık sürümleriniz için 10.000’den fazla test yapmanız gerekiyorsa, Xray kendi bünyesinde, ek bir çalışmaya gerek duymadan ve günler yerine saatler içerisinde testinizi tamamlamanıza olanak veren bir entegre Cucumber otomasyonuna sahip. Cucumber, davranış odaklı gelişimi (Cucumber Behavior-Driven Development – BDD) tercih eden geliştiriciler tarafından kullanılan bir yazılım aracıdır. Cucumber’ın merkezindeki davranış odaklı gelişim yaklaşımı Gherkin olarak adlandırılan bir sade dil ayrıştırıcısıdır. Bu yaklaşım, beklenen yazılım davranışlarının, müşterilerin anlayabileceği mantıksal bir dilde belirlenmesini sağlar. Ayrıca Xray, “Xray Connector for Bamboo”  aracılığıyla Bamboo ile entegrasyon sağlar ve kullanıcıların otomatik test sonuçlarını raporlamalarını ve bunları yeni veya mevcut testler, test planları ve test ortamları ile ilişkilendirmelerini sağlayarak efektif Sürekli Entegrasyon için araçlar sunar.

Sol taraftaki kenar çubuğunda bulunan Xray Test Repository şeçeneğiyle testlerinizi görsel olarak düzenleyebilir ve Xray Reports kısmından test raporları oluşturabilirsiniz ve testlerin farklı kayıt tiplerinde oluşturulabilmesi, raporlama için oldukça önemli.

Raporlama

Test Execution Raporu

Bu rapor, test yürütmeleri ile ilgili bazı ölçümleri değerlendirmenize ve bunların farklı döngüler arasında karşılaştırmanıza olanak sağlar. Bu rapor, her yürütme durumu için test sayısı, her test türü için genel ilerleme ve her yürütme ile ilgili ölçümleri içeren bir test yürütme listesi gösterir.

Test Plans Raporu

Bir test planını değerlendirmenize ve nihayetinde diğerleriyle karşılaştırmanız için ilgili ölçümler sağlar.

Test Runs Raporu

Karşılık gelen sonuç ve anahtar ölçümlerle birlikte hangi testlerin yapıldığını veya uygulanacağını görmenizi sağlar.

Traceability Raporu

Hem gelecek hem de geçmişe yönelik gereksinimlerin ömrünü izlemenize olanak sağlar.

Historical Requirement Coverage Raporu

Gereksinimler kapsamının günlük geçmişini gösterir. Belirli bir analiz sürümü veya test planı ve test ortamı için Gereksinimin kapsama durumunun zaman içindeki gelişimini görmek mümkündür. Bu rapor, kullanıcıların her bir gereksinimle ilgili test sonuçlarını dolaylı olarak göz önünde bulunduran gereksinim kapsamı durumunun ilerlemesini değerlendirmelerini sağlar.

Overall Requirement Coverage Raporu

Yayınınızın güncel durumunu veya geçmişten gelen diğer yayınları analiz etmek için, ilgili sonuçları dikkate alarak gereksinimlerin durumunu değerlendirmeniz gerekir. Sadece belirli bir sürümde uygulanan gereksinimleri analiz etmek veya regresyon testinize dayanarak önceki sürümlerden gelen gereksinimleri analiz etmek isteyebilirsiniz. Genel gereksinimler kapsamı raporu, gereksinim durumlarınızı gerçek zamanlı olarak analiz etmek için araçlar sağlar.

Sıfırdan bir proje, Xray Test Project seçeneğiyle oluşturulduğunda test kayıt tipleri proje içerisinde otomatik olarak görülür, proje içerisinde kolayca test kayıtları oluşturulabilir. Xray test projesi şemasıyla oluşturduğunuz proje kayıtlarınızın durumu “Uncovered” olarak belirlenir. Bu durum, henüz bu kayıt ile ilgili bir test oluşturmadığınızı belirtir. Test oluşturduğunuzda fakat çalıştırmadığınızda bu durumun “Not Run” olarak değişeceğini görebilirsiniz. Test Coverage bölümünde bulunan Create Test butonuyla testlerinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Xray ürünü hakkında daha fazla bilgi ve indirimli teklif almak için info@almbase.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Bu yazı aşağıdaki kaynaklarından derlenmiştir:

https://confluence.xpand-it.com/display/public/XRAY/Built-in+Reports

https://confluence.xpand-it.com/display/XRAYCLOUD/About+Xray

Yüksek Hızlı Modern Platform – Docker

Docker Nedir?

Docker sanallaştırma işlemini daha verimli hale getirmek için ortaya çıkmıştır. Sanallaştırma işlemi, local makine üzerinde kurulan sanallaştırma yazılımları(Örneğin: VirtualBOX, VMWare v.b.) kullanılarak farklı bir işletim sistemi kullanımı imkanı vermektedir. Fakat fazladan kurulan sanallaştırma yazılımları lokal makineyi çok yormaktadır. Docker ise bu işlemi sanallaştırma yazılımlarına gerek duymadan yapabilmektedir.

Kullanıcı, daha önceden hazırlanmış veya kendi hazırlamış olduğu yazılım paketlerini “images” (imajlar) pull alarak kendine özel konteynerlarda çalıştırabilmektedir. Bu konteynerlar tamamen lokal makineden bağımsız olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca çalıştırdığınız konteynerda yapacağınız her işlem -aksi bir ayar yapmadığınız sürece- konteyner kapatıldığında kaybolmaktadır. Docker çalışma mantığı Şekil 1 üzerinden ayrıntılı olarak görülmektedir.

Şekil 1: Docker Çalışma Yapısı

Şekil 1 incelendiğinde sanal makineye göre daha sade bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Docker altyapı olarak “Container Engine/Docker Engine” kullanmaktadır. Docker’ın sağladığı önemli bir özellik ise “Host OS/Sanal İşletim Sistemi” yapısının olmamasıdır. Bu sayede hızlı bir deneyim sunmaktadır.

Docker Image Nedir?

Docker image, istenilen yazılım yüklü paketlenmiş bilgisayarlardır denebilir. Yani bir docker imajı içerisinde o yazılımı çalıştıracak her şeyi içeren bir yapıdır. Örneğin Confluence Server imajı pull alındığında;

 • Confluence Server’ı çalıştıracak işletim sistemi
 • Bu işletim sistemine uyumlu Confluence Server
 • Bu işletim sisteminde kurulu ve Confluence Server versiyonu ile uyumlu JRE
 • Tanımlı bir “JAVA HOME” dosya yolu
 • Kurulu Confluence Server
 • Tanımlı bir “CONFLUENCE HOME” dosya yolu

içeren bir yapı lokalinize alınmış olunacaktır. Bu imajlar sayesinde tüm bu yapılar paketlenmiş halde erişime açık hale gelmektedir. Bu imajlar ürünün resmi geliştiricileri tarafından oluşturulup yayınlanabildiği gibi kişisel yazılımlarda imaj haline getirilebilir. İmajların yönetilmesi işi ise Docker Hub sayfası üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Docker Konteyner Nedir?

Docker konteyner, pull alınan imajların kapalı bir sistem içinde çalışmasını sağlar. Konteynerlar lokal bilgisayardan bağımsız olduğu gibi diğer konteynerlardan da bağımsız olarak çalışmaktadır. Bu yapı sanallaştırma yazılımlarına göre çok daha az kaynak harcamaktadır. İmajlar run edildiği zaman konteynere yüklendiği gibi stop edildiğinde içindeki verileri silerek tamamen kapatmaktadır. Verilerin kalıcı olması istenildiği durumlarda ise docker volume yapısı kullanılmaktadır. Docker imajı ve docker konteyneri çalışma mantığı Şekil 2‘de açıkça görülmektedir.

Şekil 2: Docker imajı ve Docker konteynerı çalışma yapısı

Şekil 2 incelenecek olunursa; dockerfile dosyası içinde belirlenen docker imajı “docker-run” komutu ile çalıştırılır. Bu işlem sırasında docker konteyner oluşturulur ve bu imaj çalıştırılır.

Docker Volume Nedir?

Docker konteynerları kapatıldığı zaman verileri silindiğinden genelde test işlemlerinde kullanılmaktaydı. Ancak ihtiyaçlar doğrultusunda verilerin kaybolmaması sağlanarak canlı sistemlerde de kullanılabilir hale getirilmiştir. Bu sisteme ise “docker volume ” ismi verilmiştir. Docker volume aslında çok basit çalışan ama etkili bir yapıya sahiptir.

Çalışma yapısı incelenecek olunursa; docker konteynerları çalıştığı zaman dosyaları konteyner içinde saklamaktadır. Bu dosyalar üzerinden verileri kaydetmektedir. Konteyner kapatıldığında ise doğal olarak bu bilgilerde kalıcı olarak silinmektedir. Volume ise bu verileri lokalde saklama imkanı vererek imaj çalıştığında lokaldeki dosyaları konteynere yükler ve veriler lokalinizden konteynera geçtiği için kalıcı hale gelir. Bu sayede kaybolması istenmeyen veriler bu dosya yolunda tutulmaktadır. Docker volume yapısı Şekil 3 üzerinden gösterilmektedir.

Şekil 3: Docker volume çalışma yapısı

Şekil 3 üzerinde de görüldüğü gibi, lokalde yer alan volume dataları konteynera yüklenerek çalıştırılır ve bu iki veri paralel olarak çalışır. Yapılan değişiklik konteyner içine kaydedildiği gibi lokaldeki dosya yoluna da kaydedilmektedir. Konteyner kapatıldığında konteyner içindeki veriler silinir ancak lokaldeki veriler silinmeyecektir. Konteyner tekrar açıldığında ise volume yapısı lokaldeki verileri konteynere yükleyecek ve verileriniz olduğu gibi gelecektir.

Docker Avantajları Nelerdir?

Lokalimde Çalışıyordu Ancak Sunucuda Neden ÇALIŞMADI

Yazılım geliştiricilerin çokça kullandığı bir sitemdir “Bende çalışıyordu ancak sunucuda neden çalışmadı”. Bu sorunun nedeni genelde yazılımın gereksinimleri olan ek kütüphane, yazılım veya paketlerin versiyonlarının uyumsuzluğudur denebilir. Docker bu konuda kullanıcılarına avantaj sağlamaktadır. Docker’da kullanılacak yazılım imajı pull alındığında aslında o yazılımın stabil ve çalışır hali yüklü olan bilgisayarı pull almış oluyorsunuz.

Örneğin Jira Software yazılımını bilgisayarınıza kurmak isterseniz;

 • Jira Software yazılımı ve uyumlu JRE versiyonu indirilir,
 • JRE kurulumu yapılır ve JRE dosya yolu siteme “JAVA_HOME” üzerinden gösterilir,
 • Jira Software Home verilerinin kaydedilmesi için “JIRA_HOME” klasörü oluşturulur ve Jira’ya bu dosya yolu eklenir,
 • Jira Software kurulumu yapılır.

Bu aşamada en kritik nokta Jira Software yazılımının JRE versiyonunu desteklemesidir. Bu ayarların yanında belirlenen “JAVA_HOME” ve “JIRA_HOME” dosya yolları da dikkat edilmesi gereken ayarlamalardır. Eğer lokalde ayarlar düzgün yapıldı ancak sunucuda yapılmadı ise lokalde çalışan yazılım doğal olarak sunucuda çalışmayacaktır.

Docker’da ise bu ayarların hiçbirini yapmanız gerekmemektedir. Jira Software imajını pull alıp konteyner içinde çalıştırdığınızda tüm ayarları yapılmış stabil Jira Software yazılımı açılmaktadır. Lokalinizde veya sunucuda yapacağınız pull işlemleri tamamen aynı etkiyi yaratacak ve hatasız çalışma sağlayacaktır. Bu sayede versiyon farklılıklarından doğan hataların önüne geçilmiş olunur.

Yazılım/Eklenti Test Etmek İçin Çok Fazla Ortam Kurmam Gerekiyor

Yazılım/eklenti geliştirdiniz ve bu ürününüzü test etmek istiyorsunuz. Eklenti geliştirdiyseniz ve bu eklentiyi yazılımın farklı versiyonlarda test etmeniz gerekiyorsa docker bu konuda çok iyi bir çözüm olacaktır. Çok hızlı bir şekilde test ortamınız hazır hale gelecektir. Örneğin Jira Software üzerinden plugin geliştirdiniz ve bu plugin’i uyumlu olmasını istediğiniz Jira Software versiyonlarında test etmeyi istiyorsunuz. Tek tek tüm versiyonları kurmak yerine Jira Software imajlarının sonuna ekleyeceğiniz versiyon parametresi ile istediğiniz versiyonu kısa sürede açabilir, testinizi yaptıktan sonra kapatabilirsiniz.

Sistemimde Java 8 Kurulu Ancak Kullanacağım Ek Yazılım Java 11 Gereksinimi Duyuyor

Docker’ın en önemli özellikleri platformdan bağımsız ve izole olmasıdır. Yani lokalinizdeki hiçbir şey docker’ın çalışmasını etkilememektedir. İşletim sisteminiz, kurulu paketler, kütüphaneler v.b. hiçbir özellik docker’ın çalışmasına engel olmamaktadır. Saniyeler içinde istenilen ortam lokal bilgisayarı etkilemeyecek şekilde çalışacaktır.

Örneğin Jira Software kurulumu yapacaksınız, ancak JRE’nin kurulum yapacağınız Jira Software versiyonuna uyumsuz bir versiyonu sistemde kurulu. O versiyonda başka bir yazılım tarafından kullanılıyor ise silmek gibi bir şansınızda bulunmamakta. Bu noktada docker konteynerı çalıştırılır ve bu gibi engeller düşünülmeden işleminize devam edebilirsiniz.

İstediğim Her Platformda Çalışır Mı?

Oluşturduğunuz konteynerı imaj haline getirip Docker Hub’a pushladınız ve erişime açık yaptınız, herkes imajınızı pull alabilir. İmajı pull alanların işletim sistemi ne? Gerekli kurulumları yaptı mı? Her şeyi yapmasına rağmen çalışmayabilir mi? Soruları olmadan tek komutla imajınızı çalıştıracaktır.

Docker’ın avantajlı dünyasından faydalanmak veya danışmanlık almak için info@almbase.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Ücretsiz Jira Cloud Deneyimi

Atlassian Jira, günlük işlerinizi düzenlemeyi ve takip etmeyi kolaylaştıran muhteşem bir araçtır. Jira‘da işler, günlük olarak yapılacaklar ve iş listesinde bekleyenler olarak, ekip veya ürün bazlı Jira projelerinde kişiye atanmış görevlerle takip edilir. Görevlerin mevcut durumları anlık olarak panolarda takip edilebilir.

Jira aracı iki farklı şekilde kullanılabilir. Uygulamayı kendi sunucunuza kurabilirsiniz ya da altyapı yönetimini Atlassian’a devrederek Jira Cloud’da oluşturacağınız hesap üzerinden kullanabilirsiniz.  Jira Cloud alternatifi çoğu kişi için daha kullanıcı dostu bir deneyim sunar. İlk defa Jira kullanacaklar bir hesap oluşturup hemen tanıtım turuna göz atabilirler.

Next-Gen Jira

Next-gen (Yeni Nesil) Jira proje yönetim yapısı, özellikle daha bağımsız çalışmaya ihtiyaç duyan ekipler için tasarlanmıştır. Classic türünde oluşturulan Jira projelerine kıyasla ekip üyelerine iş akışlarında, alan ve alan tanımlarında, rol tanımı ve yetkilendirmelerde daha özgür çalışmayı sağlamaktadır. Bu yönleri ile Jira Cloud ve özellikle Next-Gen, sistem ve/veya uygulama yöneticisi bulunmayan küçük veya orta büyüklükteki işletmeler için en uygun seçenektir. Basit ve göze hitap eden arayüzü ile, uzman olmayan kullacılar için de kullanması keyifli ve kolay bir araçtır. 

Daha gelişmiş yapılandırma seçeneklerine ihtiyaç duyan işletmeler de Jira classic türündeki projeleri kullanarak ortak yapılandırma ile alan, ekran ve akışları projeler arasında ortaklaşa kullandırıp kurumsal bir Jira deneyimi de oluşturabilirler. İşletmeniz için ücretsiz bir Jira Cloud hesabı oluşturarak Jira‘nın özelliklerini hemen keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Jira Cloud Artıları

 • Kurulum gerektirmez
 • 10 kişiye kadar ücretsiz kullanım
 • Her zaman son sürümde çalışma
 • Güvenlik, bakım ve alt yapı hizmetlerini Atlassian üstlenir
 • İşinizi her yerden yapabilme imkanı. Jira Cloud güncel her tarayıcıda çalışır.
 • Kolay ekip yönetimi. Next-Gen projelerle uygulama yönetimini ekiplerinize devredebilirsiniz.

Jira Cloud Eksileri

 • Özel alan adı isimleri desteklenmemektedir. Fakat sirketisminiz.atlassian.net gibi bir hesap oluşturup kolayca kullanabilirsiniz.
 • ActiveDirectory entegrasyonu henüz mevcut değil. Kullanıcı hesap oluşturma ve yetkilendirmeleri atlassian.net üzerinde yapılır.

Jira Cloud özelliklerini merak ediyorsanız bize cloud@almbase.com adresinden ulaşabilirsiniz.


Jira Akışlarının Yerelleştirilmesi (2)

Jira Akışlarının Yerelleştirilmesi başlıklı yazımızda iş akışlarınızdaki geçiş isimlerini nasıl yerelleştirebileceğinizden bahsettik. Yazının devamında Türkçe Dil Paketimizde tanımlı değelere liste halinde yer verdik:

 

Özellik Değeri Türkçe Karşılığı
almbase.workflow.action.accept Kabul Et
almbase.workflow.action.reject Reddet
almbase.workflow.action.start.progress Çalışmayı Başlat
almbase.workflow.action.answer Cevapla
almbase.workflow.action.ask.for.information Soru Sor
almbase.workflow.action.resolution.not.approved Çözüm Onaylanmadı
almbase.workflow.action.resolve.request  Çağrıyı Çöz
almbase.workflow.action.close.request Çağrıyı Kapat
almbase.workflow.action.redirect Yönlendir
almbase.workflow.action.cancelled İptal Et
almbase.workflow.action.cancel İptal Et
almbase.workflow.action.ready.for.test Teste Gönder
almbase.workflow.action.accept.as.done Tamamla
almbase.workflow.action.send.back.to.developer Geri Gönder
almbase.workflow.action.send.to.approval Onaya Gönder
almbase.workflow.action.done Tamamlandı
almbase.workflow.action.approval  Onayla
almbase.workflow.action.approve Onayla
almbase.workflow.action.reopen Yeniden Aç
almbase.workflow.action.test.failed Test Başarısız Oldu
almbase.workflow.action.prioritization Önceliklendirme
almbase.workflow.action.planned Planlandı
almbase.workflow.action.send.to.request.pool Talep Havuzuna Gönder
almbase.workflow.action.analysis.completed Analiz Tamamlandı
almbase.workflow.action.analysis.started Analiz Başladı
almbase.workflow.action.project.completed Proje Tamamlandı
almbase.workflow.action.project.approved Proje Onaylandı
almbase.workflow.action.development.started Geliştirme Başladı
almbase.workflow.action.development.completed Geliştirme Tamamlandı
almbase.workflow.action.start.testing Testi Başlat
almbase.workflow.action.in.progress Üzerinde Çalışılıyor
almbase.workflow.action.add.to.work.list İş Listesine Ekle
almbase.workflow.action.add.to.my.work.list İş Listeme Ekle
almbase.workflow.action.force.start.progress Çalışmayı Zorunlu Başlat
almbase.workflow.action.ask.question Soru Sor
almbase.workflow.action.respond Cevapla
almbase.workflow.action.cancel.request Talebi İptal Et
almbase.workflow.action.close Kapat
almbase.workflow.action.send.to.uat KKT”ye Gönder
almbase.workflow.action.uat.success KKT Başarılı
almbase.workflow.action.uat.fail KKT Başarısız
almbase.workflow.action.publish.ok Publish Tamamlandı
almbase.workflow.action.documentation.ok Dokümantasyon Tamamlandı
almbase.workflow.action.approve.and.close Onayla ve Kapat
almbase.workflow.action.prod.transition.failed Canlı Geçişi Başarısız

Listede yer almayan Türkçe karşılıklara ihtiyaç duyarsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.  Jira Türkçe Dil Paketimizi güncel tutmaya ve çeviri isteklerinizi karşılamaya devam edeceğiz. 🙂

İsteklerinizi jiradilpaketi@almbase.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Jira Akışlarının Yerelleştirilmesi

Jira‘nın az bilinen bir özelliği vardır, yerelleştirme özelliklerini kullanarak iş akışı butonlarını kullanıcı dil tercihine göre farklı dilde göstermek mümkün. Üstelik bunu yapmak oldukça kolay, sadece dil paketinin yüklenmesi ve iş akışının ilgili geçişlerinde küçük tanımların yapılması yeterlidir.

 • İlk olarak buton isimleri İngilizce tasarlanmış bir akış ile başlayalım. Örnekte mevcut buton isimleri yer almaktadır:

 

 • Daha sonra, ayarlar kısmından akış düzenleme ekranına geçiyoruz ve adını yerelleştirmek istediğimiz geçişin “Özellikler” kısmına tıklıyoruz.

 

 • Burada jira.i18n.title ve jira.i18n.submit özellik anahtarlarının tanımlayıp, karşılığında Türkçe dil paketinde bulunan uygun bir karşılığı seçiyoruz.

 

 • “Yayımla” butonu ile akışı güncelliyoruz.
 • Dil tercihi olarak Türkçe’yi seçen kullanıcılar için artık buton dil paketindeki çevirisi ile gösterilecektir.

 

Geçiş adımları için pluginimizle beraber kullanabileceğiniz örnek değerler : 

Onayla =  almbase.workflow.action.approve

Tamamlandı =  almbase.workflow.action.done

Kapat =  almbase.workflow.action.close

Talebi iptal et =    almbase.workflow.action.cancel.request

Jira için arayüz yerelleştirmesini sağlayan Türkçe Dil Paketi eklentisini Atlassian Marketplace üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Keyifle kullanmanız dileği ile!

 

 

The next chapter of Jira for enterprise teams

We’re constantly amazed by what our customers are able to do with Jira Software. Whether it’s planning a Mars landing, building a cochlear implant, or modernizing the way thousands of people work at a single company — the ways in which people use the Jira platform are multiplying by the day.

To make sure Jira can fit any project or use case you imagine, we sometimes need to take a step back and make sure we have the right foundation to continue building upon. Platform releases present opportunities to make significant investments in the Jira platform and modernize it for the future. These changes pave a path for your teams to continue building and collaborating with Jira for years to come.

Jira Software Server & Data Center 8.0 is the next chapter of Jira for enterprise teams, harnessing a speedy new engine built for scale. With this release, Jira users will be able to communicate updates and priorities more clearly, while system administrators will find it easier and less time-consuming to support the performance needs of growing teams. Here are some of the release highlights:

 • Agile boards load up to 2x faster, and the largest boards (10,000+ issues) load up to 21x faster
 • Jira Query Language (JQL) searches are 31% faster on average
 • Email notifications are less chatty with batched updates
 • New priority status icons are clearer
 • Re-index duration is up to 71% shorter
 • Index size has decreased by up to 48%

Read More..

What is DevOps?

DevOps is a set of practices that automates the processes between software development and IT teams, in order that they can build, test, and release software faster and more reliably. The concept of DevOps is founded on building a culture of collaboration between teams that historically functioned in relative siloes. The promised benefits include increased trust, faster software releases, ability to solve critical issues quickly, and better manage unplanned work.

At Atlassian, DevOps is the next most famous portmanteau (combining of two words) next to Brangelina (Brad Pitt and Angelina Jolie), bringing together the best of software development and IT operations. And like our jokes, it requires some explaining.

At its essence, DevOps is a culture, a movement, a philosophy.

It’s a firm handshake between development and operations that emphasizes a shift in mindset, better collaboration, and tighter integration. It unites agile, continuous delivery, automation, and much more, to help development and operations teams be more efficient, innovate faster, and deliver higher value to businesses and customers.

Read more..

Confluence 6.13 Release Notes

Highlights

Run Confluence with AdoptOpenJDK 8

Oracle will stop providing public updates for Oracle JDK 8 in January. This means that only Oracle customers with a paid subscription or support contract will be eligible for updates.

In order to provide you with another option, we now support running Confluence 6.13 with AdoptOpenJDK 8. AdoptOpenJDK is free to use, and provides regular maintenance and security updates. Paid support for AdoptOpenJDK is also available from organisations such as IBM.

We’ll continue to support running Confluence with Oracle JDK / JRE 8, and also plan to introduce support for Java 11 in a future release.

Supporting your GDPR efforts

General Data Protection Regulation (GDPR) compliance is front of mind for most organisations right now, and we know many of you are keen to adopt best practices, even if you aren’t subject to the EU regulation.

In this release we’ve added the ability to permanently delete a user account and anonymise much of the personally identifiable information associated with it. There are some limitations, but we think this will be a useful tool for many organisations.

Delete accounts, wherever they’re managed

Deleting a user account is very straight forward. If Confluence can write to the directory they’re stored in, all you need to do is head to User Management, look up the user and click Delete.

If Confluence can’t write to the directory, or if they’re present in several directories, it’s a two-step process. Remove them from all external directories, then head to the new Unsynced from Directory tab in User Management, and delete them from there.

When you delete an account, Confluence will:

 • remove their account, profile picture (avatar), and personal information
 • replace their full name and username with an anonymised alias
 • reindex any content they’ve contributed to or been mentioned on, so their name doesn’t appear in search results.

What happens to people’s content after they’re deleted?

Deleting a user account does not remove any pages, comments, or other Confluence content. We also don’t delete their personal space, as this may contain content owned by your organization.

This means that there will be some additional work to do after their account has been deleted to remove their personal space, and locate any references to the person in free text, or stored by third party apps or Synchrony in the database.

How deleted accounts appear to other people in your site

When an account is deleted, the full name is replaced with an alias like ‘user-12345’  in places including the dashboard, page history, @mentions, and macros. The username is replaced by a user key (a unique string of characters).

The alias stays the same throughout the site.  This means that people can see that pages and comments were made by the same person, but not the identity of that person.

Delete vs disable an account

In most cases, when someone leaves your organisation or no longer needs access to Confluence, the existing process to disable a user is adequate. Their name remains attached to their content, and you can easily re-enable their account if they return.

PDF export improvements

If you regularly need to create PDFs of your content, you’ll be pleased to know that we’ve resolved a bunch of PDF export bugs, and made several visual improvements to our PDFs.  Some highlights:

 • Tables better match their Confluence counterparts, no longer filling the whole width, or forcing the columns to be equal width.
 • Headings have been refreshed, with more consistent sizing.
 • Ugly ducklings like the recently worked on, status, and tip macros now display more consistently.
 • Each Confluence page starts on a new PDF page, making your documents easier to read.
 • Long words and strings now wrap correctly.

We’ve kept the styling of the PDF plain and simple, giving you the perfect blank canvas to add your own style and flair, via the PDF stylesheet.

Moving to the Cloud has never been easier

The Cloud Migration Assistant for Confluence is now bundled with Confluence 6.13. If your team is currently considering a move to Atlassian Cloud, the Migration Assistant will make your day.

Migrate spaces at your own pace

Use the Migration Assistant to analyse the amount of content in your current site, and make plans to move spaces to your new cloud site.

It’s up to you which spaces to migrate, and when. For example you may choose to migrate a few spaces relating to a particular project first, or migrate the spaces belonging to teams in a particular location, to limit disruption to these teams during their working hours.

You’re in control. You choose which spaces to migrate, when to run the plan, and can monitor the migration progress in real time. While one space’s data is being uploaded, the next space’s data is being exported from your database.

Securely transfer your data

We take your security seriously. There’s no need to make changes to your firewall to allow incoming traffic. Just allow outgoing traffic from your Server site to our migrations.atlassian.com service and your new cloud site, and you’ll be off and running.

Good to know

The Migration Assistant only transfers spaces. It doesn’t migrate your users. We recommend populating your new cloud site with users first, so people are seamlessly reunited with their content.

Curious?  Head to Cloud Migration for everything you need to decide, plan and migrate your Confluence Server site.

Infrastructure recommendations

Running a large Confluence site and want to make sure your current infrastructure is up to the task?We recently ran a series of performance tests on a typical large-sized Confluence instance. We designed these tests to get useful, data-driven recommendations for your deployment’s application and database nodes. These recommendations can help you plan a suitable environment, or check whether your current instance is adequate for the size of your content and traffic.

Head to Infrastructure recommendations for enterprise-scale Confluence instances to check out our recommendations, including full details of our methodology.

Read More..

Rethinking the service experience in Jira Service Desk Cloud

These days we expect business software to provide the same outstanding experiences as the apps we use every day. IT teams are driving organizational shifts to this modern software,  all the while delivering first-class service.

We know that’s a lot to ask.  At Atlassian, we’re committed to empowering modern IT teams to meet (and even exceed!) these expectations. We’re excited to share new features in Jira Service Desk Cloud which will help your team deliver better service and provide greater visibility into what’s happening across your organization. Let’s break it down.

Drive simple self-service with the new help center

The help center is often the first line of interaction a customer or employee may have with your team and it can make or break their service experience. With the help of feedback from hundreds of customers,  the Jira Service Desk team has redesigned the help center to encourage effortless self-service. Customers can get answers quickly and agents can get the information they need to work more efficiently.

Knowledge is now front and center, giving your customers the ability to browse through relevant knowledge base articles and find answers on their own.  By putting articles on the home page in the help portal, teams can encourage self-service while deflecting tickets for their agents.

And if a customer does need to request help, customers can easily distinguish between service desks. It’s convenient for customers to choose the service desk that fits their needs from easy-to-read cards on the help center home page.

We’ve also made the search bar accessible from every page, so customers have a clear call to action if they’re not sure where to start.

Read More..